O projekcie "Ulice Lwowa"

Ulice Lwowa — baza danych z informacją o współczesnych oraz historycznych nazwach ulic i placów Lwowa. W ramach projektu zebrano i usystematyzowano informacje, dostępne z informatorów, ponadto zbadano przewodniki, księgi adresowe, karty historyczne oraz inne materiały archiwalne. Celem projektu jest nie tylko nadanie użytkownikom możliwości prześledzić historię zmiany nazw, ale także zrekonstruować proces tworzenia współczesnych ulic poprzez zwizualizowanie przebiegu zmian oraz transformacji tych elementów przestrzeni miejskiej.

Projekt został zrealizowany na bazie Map Google w połączeniu z dodatkowym oprogramowaniem, które daje możliwość przybliżyć/oddalić mapę oraz przeglądu aktualnych obiektów na mapie miasta, śledzić kształtowanie nazewnictwa oraz wyglądu ulic i placów w mieście. Więcej informacji na temat korzystania z bazy można znaleźć tutaj.

Analiza zmiany nazw jest więcej, niż tylko “dokumentowaniem” zmian politycznych oraz historycznych. Najczęściej podlegały zmianie nazwy centralnych ulic, co przede wszystkim miało charakter polityczny. Liczne badania pokazują jak w nazwach ulic można dostrzec wielowarstwowość miasta, zacieranie oraz odkrywanie różnych znaczeń, skrzyżowanie ideologii i kultur, kształtowanie krajobrazów pamięci i kwestionowanie pamięci, ale też jako miejsce do możliwego ponownego przemyślenia przeszłości. W dziejach Lwowa znajdziemy wiele takich przykładów. Na przykład, w latach 70. XIX wieku nazwy znaczącej części ulic zostały zmienione i nazwane imieniem polskich działaczy oraz wydarzeń, które uważano za kluczowe dla polskiej historii. Niemal każda następna fala zmiany nazw w XX wieku odzwierciedlała ideologiczne, narodowe i polityczne preferencje władz oraz przynależność miasta do różnych państw. Radykalne i częste zmiany nazw ulic miały miejsce w czasie II wojny światowej, kiedy w mieście zmieniały się sowiecka i niemiecka okupacje. Ostatnia duża fala zmiany nazw odbyła się na początku lat 90. XX wieku.

Jak korzystać z bazy danych

Projekt Ulice Lwowa bierze za punkt odniesienia współczesną mapę miasta. Nazwy ulic umieszczono w kolejności chronologicznej od najdawniejszej z podanym w nawiasie okresem funkcjonowania poszczególnej nazwy. W większości przypadków historyczne nazwy są podane w tym języku, który uważano za oficjalny lub powszechnie/najbardziej używany w danym okresie. O ile w pewnym momencie ulica była podzielona na kilka mniejszych, lub została utworzona w wyniku połączenia krótszych ulic, można to prześledzić na mapie wybierając odpowiednią nazwę z listy.

Wyszukiwanie współczesnych oraz historycznych nazw możliwe za pomocą zwykłego lub zaawansowanego wyszukiwania. Wyszukiwanie zwykłe jest połączone z funkcją autouzupełniania, to znaczy wystarczy wpisać dwie pierwsze litery i system przedstawi opcje zaczynające się od wpisanych liter.

Funkcja poszerzonego wyszukiwania daje możliwość użytkownikom zawęzić obszar wyszukiwania według kilku parametrów: nazwy, okresu, typów ulic, typów nazw. System przeszukuje wewnętrzną bazę danych, zawierającą oryginalne nazwy, transliteracje nazw w cyrylicy (dla polskich i niemieckich nazw) i łacinką (dla rosyjskich i ukraińskich nazw). Zapewnia to bardziej dokładne wyniki wyszukiwania.

Jak dołączyć do projektu?

W przypadku zauważonych nieścisłości lub posiadania dodatkowych informacji zapraszamy pisać do nas za pomocą funkcji “Komentarz”, mieszczącej się w prawym górnym rogu. W tymże miejscu umieszczona jest funkcja “Link do stanu obecnego mapy”, pozwalająca zapisać lub udostępnić aktualny stan mapy. Skontaktować się z nami można również przez adres mailowy: [email protected].

Zespół projektu

Marichka Pohorilko
Zhanna Ozirna
Oksana Dudko
Lyubomyr Oliynyk (siteGist)

Aktualne wsparcie projektu

Taras Nazaruk
Olha Zarechnyuk